Site Overlay

Zincarea Termică

GHID PENTRU INGINERI ȘI ARHITECȚI

Ghidul prezintă în detaliu calitățile sistemului de protecție prin zincare termică, unde și cum trebuie folosită precum și modul de prescriere al acesteia. Ghidul conține de asemenea și informații asupra procesului propriu-zis de zincare termică și a avantajelor economice ale acestuia.

Dacă sunteți interesați de acest ghid vă rugăm să ne contactați.

Ghidul conține informațiile esențiale necesare pentru: primăriile municipale și comunale (arhitect șef), consiliile județene, Asociațiile Naționale ale arhitecților, drumuri și poduri, construcțiilor, verificatorilor de proiecte, experților tehnici, institutelor de proiectare și laboratoarelor de cercetare, Inspectoratului de Stat în Construcții, Agențiilor de Protecția Mediului și altele, în alegerea zincării termice ca cel mai bun procedeu de protecție împotriva coroziunii.

Cuprinsul ghidului:

 1. Zincarea Termică și Dezvoltarea Durabilă:
  • Zincarea termică și mediul;
  • Reciclarea;
  • Zincul – element natural, esențial pentru sănătate și mediu.
 2. Introducere în Zincarea Termică:
  • Pregătirea suprafețelor;
  • Procesul de zincare termică;
  • Stratul de zinc obținut prin zincare termică. Grosimea acoperirii;
  • Tratamente ulterioare zincării termice. Mărimea produselor zincate termic.
 3. Caracteristici Fizice:
  • Aderenţa;
  • Duritatea.
 4. Rezistenţa la Coroziune:
  • Rezistenţa la coroziune atmosferică;
  • Rezistenţa la coroziune în diferite medii.
 5. Mecanismul de Protecție Anticorozivă a oţelului prin Zincare Termică:
  • Caracterul de barieră;
  • Protecția oţelului prin reacția de sacrificiu a zincului.
 6. Aspecte Economico-Financiare:
  • Aspecte economice;
  • Costul inițial;
  • Costul pe toată durata de viaţă a unei clădiri.
 7. Specificațiile Tehnice pentru Zincarea Termică:
  • Standarde;
  • Organe de asamblare;
  • Termene de predare;
  • Aspect exterior.
 8. Proiectarea și Execuția produselor care urmează să fie Zincate Termic:
  • Umplerea, aerisirea și scurgerea zincului;
  • Alegerea materialului de bază;
  • Dimensiunile și forma produselor;
  • Organe de asamblare;
  • Suprafețe suprapuse sau în contact;
  • Părți mobile;
  • Deformații;
  • Sudarea;
  • Etichetare și marcare;
  • Protecția împotriva zincării termice;
  • Asamblarea;
  • Manipularea produselor;
  • Impurificarea suprafețelor.
 9. Verificarea calității acoperirilor de zinc depuse termic:
  • Asigurarea calității;
  • Măsurarea grosimii stratului
  • Aspectul acoperirii;
  • Recondiționarea acoperirilor deteriorate.
 10. Asamblarea produselor din oţel Zincat Termic
  • Zincarea termică a organelor de asamblare filetate
  • Sudarea oţelului zincat termic;
  • Prevenirea ruginirii sudurilor.
 11. Vopsirea și Acoperirea cu pulberi a oţelului Zincat Termic
  • Pregătirea oţelului zincat termic
  • Recomandări privind pregătirea suprafețelor pentru vopsire
 12. Standarde Specifice Zincării Termice
  • Standarde Românești și Europene
  • Standarde Britanice
  • Standarde ASTM
  • Standarde DIN
 13. Servicii De Consultanţă