Site Overlay

Cele mai bune tehnici disponibile – decapare

SEMINAR DE SPECIALITATE

Asociația Națională a Zincatorilor în colaborare cu Ministerul Mediului și Pădurilor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Agenția Națională de Protecția Mediului a organizat Seminarul de Specialitate având ca obiectiv:

STABILIREA UNUI GHID NAȚIONAL PRIVIND TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE, REGENERAREA ȘI VALORIFICARE A BĂILOR UZATE DE LA DECAPARE.

Lucrările seminarului sunt disponibile la ANAZ.

Programul seminarului:

Deschiderea lucrărilor Seminarului
‣Prof. dr. ing. George VERMEŞAN – Președinte ANAZ
‣Ing. Marian PROOROCU – Vicepreședinte ANPM
‣Ing. Adriana STOICA – Consilier superior Ministerul Mediului și Pădurilor
‣Prof. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI– Decan Facultatea SIM, UTC-N
Tratarea suprafețelor metalice în prisma Directivei IPPC
‣Adriana STOICA, Consilier Superior, Direcția Controlul Poluării și Evaluare Impact, Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei, Ministerul Mediului și Pădurilor
Directiva Cadru Apă și implicațiile ei asupra industriei de zincare termică din România
‣Carmen TOADER, Consilier Superior, Direcția Generală pentru Managementul Apei, Ministerul Mediului și Pădurilor
Abordarea integrată de mediu, în activitățile de tratare a suprafețelor metalice
‣Iuliana CHIDU, Consilier Afaceri Europene, Direcția Afaceri Europene și Programe Finanțate UE, Ministerul Mediului și Pădurilor
Centrul IPPC – atribuții și responsabilități în elaborarea documentelor de referință
‣Elena MEHEDINŢU, Șef Serviciu Controlul Poluării, Agenția Națională de Protecția Mediului
Posibilități de reducere a consumului de acizi la decapare
‣Prof. dr. ing. George VERMEȘAN, Președinte ANAZ
Metode de recuperare si regenerare a soluțiilor uzate de la decaparea în acid clorhidric
‣Prof. dr. chim. Elena VERMEŞAN, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
Procesul tehnologic de pregătire a suprafețelor în vederea zincării termice pe baze ecologice
‣ing. HOFFNER Franz, Director Enthone SRL
Situația soluțiilor uzate de decapare la nivelul industriei de zincare termică din Europa
‣Michael TAYLOR, Consultant Tehnic EGGA

În cadrul seminarului s-au urmărit:

  • Cunoașterea societăților comerciale interesate de regenerarea soluțiilor de decapare uzate;
  • Stadiul actual al tehnologiilor de regenerare a soluțiilor uzate de decapare;
  • Identificarea de firme din țară și străinătate dispuse să implementeze o societate comercială cu obiectiv de activitate regenerarea soluțiilor uzate;
  • Identificarea posibilelor surse de finanțare pentru un asemenea proiect;
  • Discutarea oportunității elaborării unui ghid național privind tratarea suprafețelor metalice, regenerarea și valorificarea soluțiilor uzate de la operația de decapare și stabilirea etapelor pentru redactarea formei finale