Site Overlay

Zincarea termică și dezvoltarea durabilă

TEHNOLOGIILE VIITORULUI SUNT BAZATE PE CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE, CARE ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND CONSUM REDUS DE ENERGIE, MATERIALE ŞI MINIMIZAREA SAU LIPSA REZIDUURILOR. ZINCAREA TERMICĂ ESTE O TEHNOLOGIE CARE SE PRETEAZĂ FOARTE BINE LA RECICLARE, REDUCÂNDU-SE ASTFEL CONSUMURILE ENERGETICE ŞI DE MATERIALE LA FABRICAREA DE NOI PRODUSE.

Presiunile care se fac asupra industriei, de a-şi asuma consecinţele efectelor acţiunilor lor asupra mediului, sunt întru totul justificate date fiind principiile dezvoltării durabile spre care tinde societatea.

Dezvoltarea durabilă (acţiunea de a dezvolta pentru o perioadă lungă de timp şi rezultatele ei) înseamnă: utilizarea armonioasă a resurselor regenerabile în sistemele ecologice capabile să producă o gamă largă de produse şi să suporte standarde optime de viaţă; activitate economică în armonie cu sistemele naturale şi acţionând pentru menţinerea sănătăţii, a integrităţii mediului ambiant şi managementul economic, precum şi regenerarea resurselor pentru bunul comun al întregii comunităţi şi al mediului. De fapt acest concept este unul de bun simţ bazat pe criterii şi principii fundamentale. Dezvoltarea durabilă are următoarele scopuri:

  • progresul social, care se referă la necesităţile generale;
  • asigurarea unui nivel ridicat şi stabil de creştere economică şi de locuri de muncă;
  • protejarea eficientă a mediului;
  • utilizarea înţeleaptă a resurselor naturale;
  • folosirea unor materiale care să protejeze mediul şi să fie regenerabile şi reciclabile.

Zincarea termică asigură protejarea eficientă a mediului şi a resurselor naturale. Astfel ea aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă.

ZINCAREA TERMICĂ ŞI MEDIUL

Se estimează că zincarea termică, este cea mai bună tehnologie disponibilă în prezent pentru prevenirea coroziunii produselor din oţel şi fontă, şi corespunde exigenţelor de protecţie a mediului, fiind o tehnologie ecologică. Ea nu conţine solvenţi (substanţe volatile) dăunători mediului şi sănătăţii oamenilor ca în cazul vopsirii sau revopsirii. Stratul de zinc nu este inflamabil în caz de incendiu spre deosebire de cel de vopsea.

Se estimează că, ţările dezvoltate pierd anual prin coroziune cca. 4-5% din PIB. Zincarea termică a produselor în vederea creşterii rezistenţei la coroziune determină reducerea consumurilor energetice, materiale şi de întreţinere a acestora, deci este practic un mijloc de reducere a costurilor

La fiecare 90 de secunde, în întreaga lume, o tonă de oţel se transformă în rugină; deci la fiecare două tone de oţel produs, o tonă este destinată înlocuirii oţelul ruginit.

Prin aplicarea zincării termice se economiseşte la fiecare tonă de oţel protejat, o cantitate de energie echivalentă cu cea necesară unei familii pentru câteva săptămâni.

Zincarea termică este o metodă eficientă de folosire a zincului în protejarea oţelului pentru perioade foarte lungi de timp – economisind astfel energie şi resurse, cu un impact minim asupra mediului. Zincarea termică va proteja structurile de oţel timp de mai multe decenii, reducând astfel cheltuielile de întreţinere.

Zincul, element natural care asigură această rezistenţă la coroziune, este în acelaşi timp un microelement indispensabil pentru sănătatea oamenilor, animalelor şi plantelor.

Procedeul de zincare termică, constă în imersarea într-o baie de zinc topit a produselor din fontă sau oţel, la o temperatură (450°C) uşor mai ridicată decât temperatura de topire a zincului. Surplusul de zinc, care nu participă la formarea acoperirii, se scurge înapoi în baie, fiind reutilizat. Reziduurile zincării termice – drojdia de zinc (zincul dur) şi cenuşa de zinc – se recuperează, iar zincul este reciclat pentru o utilizare ulterioară.

Atât zincul recuperat din aceste deşeuri precum şi zincul reciclat din diverse surse (resturi reciclabile de zinc), este adesea refolosit în procesul de zincare termică. Oţelul zincat termic poate fi uşor reciclat în procesul de elaborare a oţelului, împreună cu alte resturi de oţel ne-zincate.

Modernizările aduse tehnologiilor de fabricare a arzătoarelor, au îmbunătăţit semnificativ eficienţa energetică la încălzirea băii de zincare. Căldura conţinută în gazele de ardere nu se pierde ci se foloseşte pentru încălzirea băilor de pregătirea suprafeţelor sau pentru uscarea produselor înaintea imersării în baie.

Industria zincării termice se implică activ în studiul şi perfecţionarea performanţelor de mediu a produselor sale, pe întreaga durată a ciclului de viaţă al acestora. ANAZ este membră a EGGA, care reprezintă industria Europeană de zincare termică şi care a contribuit recent la definirea şi caracterizarea ciclului de viaţă a produselor zincate termic. Aceste informaţii cuprinse în LCI (Life Cycle Inventory) vor permite aplicarea Declaraţiilor cu privire la produsele ecologice (Environmental Product Declarations) şi a altor evaluări referitoare la ciclul de viaţă şi la structurile de oţel care implică produse zincate.