Site Overlay

Vizita 2017 – Familiarizarea cu Parlamentul European


Asociația Națională a Zincatorilor din România a fost reprezentată în cadrul unei vizite la Parlamentul European în data de 28 Noiembrie 2017 pentru a participa la un întâlnire de prânz cu parlamentari europeni. A fost o oportunitate de a explica sprijinul pentru o inițiativă comună la nivel de industrie pentru o strategie industrială mai ambițioasă care sa sprijine sectorul productiv al U.E. Obiectivul principal al prânzului a fost de a construi relații cu parlamentarii europeni. Cu toate acestea, au existat două subiecte actuale importante pentru comunicare:

A. Stabilirea de obiective mai ambițioase pentru durabilitatea produselor de construcție și a clădirilor

Comisia Europeană (DG Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) își implementează Planul de acțiune „Construcții 2020”, inclusiv lucrările privind utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Asociația Europeană a Zincatorilor (EGGA) sprijină focalizarea Comisiei asupra dezvoltării de clădiri eficiente din punct de vedere al resurselor și al energiei, inclusiv reciclarea și reutilizarea produselor pentru clădiri.

Cu toate acestea, EGGA solicită să se acorde o atenție sporită durabilității produselor pentru construcții – extinderea ciclului de viață al produselor înainte de a fi nevoie de reciclare sau reutilizare.

Obiectivele ambițioase pentru durabilitatea produselor pentru clădiri sunt la fel de importante ca obiectivele de reciclare și reutilizare.

Pentru mai multe detalii cu privire la această problemă, se poate consulta 6th TG3 meeting – Annotated Agenda la o întâlnire recentă a Grupului tematic 3 EC DG GROW GROUP (la această întâlnire au participat L Pernice, președinte, Comitetul tehnic și de cercetare EGGA)

B. Aplicarea unei strategii industriale mai ambițioase pentru Europa

EGGA este co-semnatar cu alte 130 de asociații europene pe un document care solicită o strategie industrială mai ambițioasă pentru UE. Această inițiativă are sprijin în Parlament și în Consiliu. Comisia nu dorește să adopte noi inițiative, iar recenta lor comunicare cu privire la acest subiect este în principal o „reambalare” a inițiativelor existente.

Răspunsul industriei la comunicarea Comisiei figurează în lucrarea „Pentru o strategie industrială ambițioasă” (prezentată mai jos).

Răspunsul Consiliului (adică statele membre) este în mare măsură în concordanță cu răspunsul industriei.

Parlamentul și-a exprimat deja sprijinul în rezoluțiile care au fost puternic coordonate de unul dintre europarlamentari – dl Massimiliano SALINI.

Poziția asociațiilor zincatorilor a fost de încurajare în mod activ a deputaților europeni să sprijine în mod activ apelul statelor membre (și anume al Consiliului) adresat Comisiei Europene de a „dezvolta în continuare o strategie industrială cuprinzătoare a UE, cu accent pe 2030 și ulterior, inclusiv pe obiectivele și indicatorii strategici pe termen mediu și lung pentru industrie și să fie însoțită de un plan de acțiune cu măsuri concrete”.

Acesta face parte din concluziile Consiliului privind „O strategie nouă a politicii industriale a UE”, care a fost adoptată de miniștri în cadrul Consiliului de Competitivitate.

În cadrul acestei abordări strategice, problema disponibilității forței de muncă adecvate pentru o creștere durabilă a industriei de zincare termică. Acest lucru a fost subliniat și la o reuniune recentă a Consiliului EGGA ca o problemă esențială pentru industria de zincare termică.

La întâlnire au participat reprezentanți ai asociațiilor zincatorilor din Europa și parlamentari europeni: