Site Overlay

Simpozionul Național de Căi Ferate 2018

ZINCAREA TERMICĂ ÎN INFRASTRUCTURA DE CĂI FERATE

ANAZ a participat la al VII-lea Simpozion Național de Căi Ferate cu Participare Internațională.

Simpozionul, a fost deschis de către Domnul Dr. Ing. George Stoicescu – prof. univ. UTCB.

Din prezidiu au făcut parte reprezentanți ai facultății, ai CFR și al mediului de afaceri din industria de căi ferate.

Prezentările susținute au fost primite cu mult interes.

Prezentarea ANAZ- “ Sustenabilitate prin Zincare Termică în infrastructura de căi ferate “ – susținută de Președintele ANAZ – Dl. Ing. Horea Vișoiu – a generat dezbateri constructive.

Concluziile simpozionului: România ar trebui să urmeze exemplele de bună practică din Uniunea Europeană și în infrastructura de căi ferate, standardele și normele tehnice ar trebui sa fie actualizate la posibilitățile tehnologice prezente.

ANAZ a fost reprezentata la eveniment de către domnii:

Horea Vișoiu – BERG BANAT și Florin Bîrsășteanu – ZINCHERIA.