Site Overlay

Declarația de Mediu Referitoare la Produse

DECLARAȚIA DE MEDIU (EDP) 2012

Industria Europeană de zincare termică a considerat necesar publicarea de informații relevante referitore la impactul asupra mediului ambiant a procesului de zincare termică.

Datele din această Declarație de Mediu Referitoare la Produse arată că se pot obține beneficii, prin creșterea durabilității produselor din oțel, cu o încărcare relativ redusă a mediului ambiant.

Această declarația a fost dezvoltată folosind metodologia International EPD® System stabilită de către Swedish Environmental Management Council. Metodologia folosită în această EPD este de asemenea în conformitate cu cerințele ISO 14025 și ISO 14040.

Această Declarație de Mediu Referitoare la Produse (EDP) pentru industria de Zincare Termică se poate procura de la Asociația Națională a Zincatorilor.