Site Overlay

Standarde specifice zinccării termice

ÎN CELE CE URMEAZĂ SUNT PREZENTATE STANDARDELE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE REFERITOARE LA ZINCAREA TERMICĂ ŞI LA ALTE TIPURI DE ACOPERIRI PE BAZĂ DE ZINC:

STANDARDE CONEXE CU ZINCAREA DISCONTINUA

SR EN ISO 1461: 2009
Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta şi oţel. Specificaţii şi metode de încercare

SR EN ISO 14713: 2013
Protecţie împotriva coroziunii fontei şi oţelului în construcţii. Acoperiri de zinc şi aluminiu. Linii directoare

SR EN 10244-2:2002
Sârme şi produse trefilate din oţel. Acoperiri metalice neferoase pe sârme de oţel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc

SR EN 10326:2004 ver.eng.
Table şi benzi de oţel pentru construcţii acoperite termic continuu. Condiţii tehnice de livrare

Alte standarde pentru acoperiri cu zinc

SR EN 12329:2001 ver.eng.
Protecţie anticorozivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de zinc pe fonta sau oţel, cu tratament suplimentar

SR EN ISO 2063:2005 ver.eng.
Pulverizare termică. Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Zinc, aluminiu şi aliajele lor

Alte standarde folositoare

SR EN 13636:2005 ver.eng.
Protecţia catodică a rezervoarelor metalice îngropate şi conductelor asociate

SR EN ISO 2178:1998
Acoperiri metalice nemagnetice pe metal de bază magnetic. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda magnetică

SR EN ISO 9001:2008
Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

SR EN ISO 11124-3:2003
Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 3: Alice rotunde şi alice colţuroase de oţel turnat, cu conţinut ridicat de carbon

SR EN ISO 11124-4:2003
Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Specificaţii pentru materiale abrazive metalice utilizate la decapare. Partea 4: Alice rotunde de oţel turnat, cu conţinut scăzut de carbon

SR EN 23270: 2003
Vopsele şi lacuri şi materiile lor prime. Temperaturi şi umidităţi pentru condiţionare şi încercare

SR EN 14399: Părţile 1-6: 2005
Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice.

SR EN ISO 1460: 1995
Acoperiri metalice. Acoperiri termice de zinc pe metale feroase. Determinarea gravimetrică a masei pe unitatea de suprafaţă

SR EN ISO 1463: 2004
Acoperiri metalice şi straturi de oxizi. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda microscopică

SR EN ISO 2064: 2004
Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Definiţii şi principii privind măsurarea grosimii

SR EN ISO 12944: 1998
Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii.

STANDARDE BRITANICE

BS 7371: Part 6: 1998
Acoperiri pe elemente de fixare – specificaţii pentru acoperiri prin zincare termică

BS 3083: 1988
Tală ondulată zincată termic pentru uz general

BS 3382: Part 2: 1961
Zincarea electrolitică a componentelor filetate.

BS 4921: 1988
Acoperiri prin sherardizare pe produse din fier şi oţel

BS 7361: Part 1: 1991
Protecţia catodică.

BS 7773: 1995
Curăţarea şi pregătirea suprafeţelor metalice.

PD 6484: 1979
Coroziunea la contactele bimetalice

BS 7079: 1994
Pregătirea suprafeţelor din oţel înaintea aplicării de straturi

BS 4395: Parts 1 & 2: 1969
Suruburi de înaltă rezistenţă

STANDARDE ASTM

A 123/A 123M – 02
Acoperiri prin zincare termică a produselor fabricate

A90/A 90M – 01
Metoda de determinare a masei acoperirii de zinc pe produse din fier şi otel

A143 – 03
Măsuri de prevenire a fragilizării.

A153/A 153M – 05
Acoperire prin zincare termică a obiectelor metalice din fier şi oţel

A325 – 06
Şuruburi de înaltă rezistenţă din oţel carbon

A384-02
Protecţia împotriva deformaţiilor

A385 – 05
Obtinerea de acoperiri galvanice de înaltă calitate

A653/A 653M – 06
Foi de oţel zincate termic

A767/A 767M – 05
Bare de armare zincate termic.

A780 – 01
Repararea defectelor zincării termice.

STANDARDE DIN

DIN 267
Elemente de fixare zincate termic

DIN EN ISO 1461
Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontă şi oţel. Specificaţii şi metode de încercare

DIN 50978
Verificarea aderenţei stratului de acoperire prin zincare termică

DIN 50933
Măsurarea grosimii acoperirii utilizând instrument înregistrator

DIN 51213
Verificarea acoperirii cu zinc a sărmei

DIN 59231
Foi ondulate galvanizate

DIN 50961
Zincare electrolitica

DIN EN ISO 206
Acoperiri prin pulverizare de aluminiu si zinc

STANDARDE SUEDEZE

SS 3192
Zincarea termică a componentelor filetate

SS 055900
Curăţarea prin sablare a oţelului

SS 3583
Principii şi recomandări pentru zincarea termică

SS EN ISO 1461
Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta şi oţel. Specificaţii şi metode de încercare

STANDARDE ISO

ISO 1459
Protecţia prin zincare termică: linii directoare

ISO 2063
Pulverizarea metalelor cu zinc şi aluminiu

ISO 2081
Acoperiri prin zincare electrolitică

ISO 3575
Foi zincate termic în procedeu continuu

STANDARDE AUSTRALIENE

AS/NZS 4680
Acoperiri prin zincare termică a produselor fabricate feroase

AS/NZS 4534
Acoperiri de zinc şi aliaje de zinc / aluminiu a sârmelor

AS/NZS 4791
Acoperiri prin zincarea termică a suprafeţelor deschise, aplicate prin procedeu continuu

AS/NZS 4792
Acoperiri prin zincarea termică a secţiunilor concave, aplicate prin procedee continue sau speciale